Kardinális számok, rendes számok

Számok

Számok: Hogyan mondjam- Törtek, Decimals, nulla, Beszélt számítások ...

Tőszámnevek


0 nulla 1 egy 2 két 3 három
4 négy 5 öt 6 hat 7 hét
8 nyolc 9 kilenc 10 tíz 11 tizenegy
12 tizenkét 13 14 tizennégy 15 tizenöt
16 tizenhat 17 tizenhét 18 tizennyolc 19 tizenkilenc
20 húsz 21 huszonegy 22 huszonkét 30 harmincegy
40 negyven 50 ötven 60 hatvan 70 hetven
80 nyolcvan 90 kilencven 100 száz
101 száz (és) egyet
102 száz (és) két 1,000 ezer
10,000 tízezer 100,000 százezer
1,000,000 egymillió 1,000,000,000 1 milliárd

Sorszámok

1st első 2nd második 3rd harmadik 4th negyedik 5th ötödik
6th hatodik 7th hetedik 8th nyolcadik 9th kilencedik 10th tizedik
11th tizenegyedik 12th tizenkettedik 13th 13. 14th tizennegyedik
15th tizenötödik 16th tizenhatodik XIX.
19th XIX. 20th huszadik 21st huszonegyedik 22nd huszonegyedik
30th harmincadik XIX. Század ötvenedik 40th hatodik 50th hetvenedik
80th nyolcadik 90th ninetieth 100th század
101st száz (és) első 102nd száz (és) másodperc
1,000ththththth 10,000th tízezer 100,000th százezred
1,000,000th 1 milliárd 1,000,000,000th egy milliárd

1, 3, 5, 7 stb. Páratlan számok
2, 4, 6, 8 stb

+ plusz
- mínusz
x-szer
/ osztva
= egyenlő

1 egyet
2 kettő
3 három
4 négy
5 Éva
6 hat
7 hét
8 nyolc
9 kilenc
10 tíz
11 tizenegy
12 tizenkét
13 tizenhárom
14 tizennégy
15 tizenöt
16 tizenhat
17 tizenhét
18 tizennyolc
19 tizenkilenc
20 húsz
21 huszonegy
22 huszonkét
30 harminc
40 negyven
50 ötven
60 hatvan
70 hetven
80 nyolcvan
90 kilencven
100 a / száz
101 a / száz és egy
140 a / száz és negyven
200 kétszáz nem két száz
1,000 a / ezer
1,050 a / ezer és ötven
1,250 a / ezer kétszázötven
2,000 kétezer
100,000 a / százezer
1,000,000 a / 1 millió
2,000,000 két millió nem két millió

Nagy számban (999 felett) írjon egy vesszőt (,) több ezer és száz között, pl. 11,000, és millió és ezer között, pl.