Mi az Adverb Adverbek listája Adverb lista

Mi az Adverb

  • An határozószó többet mesél el a ige
  • An határozószó leírja vagy módosítja az igét valamilyen módon
  • Sok határozószók vége az utótaggal „Ly” de nem az összes.
  • Határozószók gyakran mondják te mutatod valami történt

Mi az Adverb

Adverb definíció

A hirdetők válaszolnak ezekre a kérdésekre

  • Hogyan
  • Amikor
  • Ahol
  • Hogy milyen mértékben
  • Miért

Adverb példák listája

Egy adverb egy verbet, melléknevet vagy más adverbit ír le, azt mondja nekünk, hogyan, hol, mikor, miért és milyen gyakorisággal. Íme néhány adverb.

HOGYAN AHOL HA
gyorsan
vidáman
eredményesen
fájdalmasan
könnyen
titkosan
csendesen
békésen
okosan
a parkban
a táskában
a bolton kívül
a színházban
az asztalon
a konyhaszekrényben
otthon
a fa közelében
a farmon
Most
tegnap
Egy perc
éjjel
5 órakor
naplemente előtt
nemsokára
holnap
Ma

MIÉRT FREKVENCIA
mert késő volt
ahogy mindenki aludt
mert fáradt volt
mivel eljött az ideje elhagyni
mert nem tudott aludni
mert éhesek voltak
mert túl gyorsan fordult
mert születésnapja volt
ahogy Péter nagyon dühös volt
gyakran
néha
minden héten
havi
mindig
soha
óránként
ritkán
gyakran
évente

Adverbok gyerekeknek

A melléknevek listája

Szókincslista az ellentétek (vagy az Antonymek) szerint

ellentétek 3 ellentétes szavak szótár gyerekek
Ellentétben a szavak képpel

Az Adverbek listája

Top 100

Top 100
nem
Is
nagyon
gyakran
azonban
is
rendszerint
tényleg
korai
soha
mindig
néha
együtt
Valószínű
egyszerűen
általában
helyette
tulajdonképpen
újra
Inkább
majdnem
különösen
valaha
gyorsan
valószínűleg
már
lent
közvetlenül
ebből adódóan
más
így
könnyen
végül is
pontosan
biztosan
rendszerint
jelenleg
rendkívüli módon
végül
állandóan
megfelelően
nemsokára
kifejezetten
előre
napi
nagyon
azonnal
viszonylag
lassan
meglehetősen
elsősorban
teljesen
végül
széles körben
nemrég
Komolyan
gyakran
teljesen
többnyire
természetesen
közel
néha
gondosan
világosan
lényegében
esetleg
némileg
némileg
egyaránt
nagymértékben
szükségszerűen
Személyesen
ritkán
rendszeresen
hasonlóképpen
alapvetően
szorosan
hatékonyan
alapvetően
szó szerint
főleg
csupán
gyengéden
remélhetőleg
eredetileg
nagyjából
jelentősen
teljesen
kétszer
máshol
mindenhol
nyilvánvalóan
tökéletesen
fizikailag
sikeresen
hirtelen
valóban
gyakorlatilag
teljesen
mindenesetre

Top 100 +

Top 100 +
automatikusan
mélyen
minden bizonnyal
szándékosan
alig
készségesen
szörnyen
sajnálatos módon
tovább
tömören
ráadásul
erősen
őszintén
korábban
as
ott
amikor
hogyan
so
up
ki
nem
csak
jól
akkor
első
ahol
miért
Most
körül
egyszer
le-
le
itt
ma este
el
Ma
messze
egészen
a későbbiekben
felett
még
talán
másképp
közel
előre
valahol
bárhol
kérem
örökké
valahogy
teljesen
külföldön
igen
most itt
holnap
tegnap
a
nak nek
in
on
by
több
körülbelül
ilyen
keresztül
új
éppen
bármilyen
minden
sok
előtt
között
ingyenes
jobb
legjobb
óta
mindkét
biztos
nélkül
vissza
jobb
elég
sok
kicsi
bár
kevesebb
kis
alatt
következő
kemény
igazi
balra
legkevésbé
rövid
utolsó
belül
mentén
alacsonyabb
TRUE

A gyakorisági hirdetők

Mindig - Általában - Gyakran - Gyakran - Néha - Alkalmanként - Rossz - Ritkán - Soha

A gyakorisági hirdetők

Konjunktívek

ennek megfelelően - emellett - egyébként - minden bizonnyal - viszonylag - következésképpen - fordítva - máshol - egyformán - végül - tovább - továbbá - így - ezentúl - azonban - egyébként - valójában - ehelyett - ugyanakkor - ugyanakkor - mégis - mégis - mégpedig - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis - mégis ezután - mindazonáltal - most - egyébként - inkább - hasonlóan - még mindig - később - majd - később - tehát - tehát - kétségtelenül - mégis

Konjunktívek

Közös hirdetők listája

A

rendellenesen
szórakozottan
véletlenül
csípősen
tulajdonképpen
adventurously
később
majdnem
mindig
mérgesen
annually
aggodalmasan
arrogánsan
ügyetlenül

B

rosszul
szemérmesen
szépen
keserűen
zordan
vakon
szerencsére
boastfully
vakmerően
bátran
tömören
fényesen
fürgén
nagyjából
serényen

C

nyugodtan
gondosan
hanyagul
óvatosan
biztosan
vidáman
világosan
okosan
szorosan
hízelegve
színesen
általában
folyamatosan
szemtelenül
helyesen
bátran
rosszkedvűen
kegyetlenül

különösképpen
D

napi
kényesen
drága
deceivingly
elragadóan
mélyen
dacosan
szándékosan
elragadóan
szorgalmasan
homályosan
kétkedve
álmodozva
E

könnyen
elegánsan
energetikailag
óriási
lelkesen
egyaránt
különösen
még
egyformán
végül is
pontosan
izgatottan
rendkívüli módon
F

meglehetősen
hűségesen
remekül
messze
gyors
végzetesen
ádázul
buzgón
hevesen
gyengéden
ostobán
szerencsére
őszintén
kétségbeesetten
önként
frenetikusan
ijesztően
teljesen
dühösen
G

általában
bőkezűen
gyengéden
örömmel
vidáman
kecsesen
hálásan
nagymértékben
mohón
H

boldogan
sietősen
egészségesen
súlyosan
segítőkészen
tehetetlenül
nagyon
őszintén
reménytelenül
óránként
éhesen
I

azonnal
ártatlanul
kíváncsian
azonnal
intenzíven
elszántan
érdekes módon
belül
ingerülten
J

jaggedly
féltékenység
joshingly
örömmel
vidáman
kedélyesen
ujjongva
judgementally
igazságosan
K

lelkesen
viccesen
kindheartedly
kedvesen
kissingly
knavishly
knottily
tudatosan
knowledgeably
kookily
L

lustán
kevesebb
könnyen
Valószínű
ernyedten
élénk
fennkölten
vágyakozva
lazán
szeretettel
hangosan
hűségesen

M

őrülten
méltóságteljesen
értelmesen
gépiesen
vígan
szánalmasan
gúnyosan
havi
több
halálosan
többnyire
rejtélyesen
N

természetesen
közel
rendesen
needily
idegesen
soha
szépen
hangosan
nem
O

engedelmesen
visszataszítóan
furcsán
támadóan
hivatalosan
gyakran
csak
nyíltan
optimistán
overconfidently
owlishly
P

fájdalmasan
részben
türelmesen
tökéletesen
fizikailag
játékosan
udvariasan
rosszul
pozitívan
potenciálisan
erőteljesen
azonnal
megfelelően
pontosan

Q

quaintly
quarrelsomely
kényesen
furcsán
vitatható
kérdően
gyorsabb
gyorsan
csendesen
quirkily
quizzically

R

gyorsan
ritkán
készségesen
tényleg
megnyugtatóan
vakmerően
rendszeresen
vonakodva
többször
rosszallóan
restfully
igazságosan
jogosan
mereven
nagyjából
udvariatlanul

S

sajnos
biztosan
alig
scarily
kutatva
higgadtan
látszólag
ritkán
önző
külön
Komolyan
remegve
élesen
félénken
élesen
félénken
csendben
álmosan
lassan
simán
enyhén
ünnepélyesen
szilárdan
néha
nemsokára
gyorsan
lopakodva
komolyan
pontosan
sikeresen
hirtelen
meglepően
gyanakodva
édesen
gyorsan
együttérzően

T

gyengéden
feszesen
szörnyen
hálásan
alaposan
elgondolkodva
szorosan
holnap
is
borzasztóan
diadalmasan
valóban
őszintén

U

végül
unabashedly
érthetetlen
elviselhetetlenül
unethically
váratlanul
sajnálatos módon
unimpressively
természetellenesen
szükségtelenül
teljesen
zenei felütés
upliftingly
függőleges
fejjel lefelé
emelkedő
felfelé
sürgősen
hasznosan
haszontalanul
rendszerint
teljesen

V

üresen
homályosan
hiába
vitézül
mérhetetlenül
élőszóban
nagyon
rosszindulatúan
győzelmesen
erőszakosan
élénken
önként

W

Szeretettel
gyengén
fáradtan
jól
nedvesen
teljesen
vadul
szándékosan
bölcsen
siralmasan
csodálatosan
aggodalmasan
helytelenül

Y

yawningly
évi
yearningly
tegnap
yieldingly
fiatalosan

Z

lelkesen
zestfully
zestily